CÒN CÁI NỊT – Nguồn gốc của câu nói trendy chấn động giới trẻ gen Z

Còn cái nịt – Mạng xã hội ngày càng tăng trưởng, mọi người dân có thể tự do ngôn luận trên mạng một nhữngh tự do thoải mái. Vì thế nên những câu nói gây “bão” có thể nhanh gọn tiếp cận tới với những người tiêu dùng mạng. Gần đây câu nói “còn cái […]